Zásady ochrany osobních údajů

Právně závazná je pouze česká verze těchto Zásad ochrany osobních údajů. Překlad těchto Zásad nabízíme pouze pro potřeby uživatele. V případě nesrovnalostí mezi původní českou verzí a překladem se za směrodatnou považuje verze česká. Tyto zásady (společně s Obchodními podmínkami a jinými zde uvedenými dokumenty) popisují pravidla, podle kterých budeme zpracovávat osobní údaje, které nám poskytnete či které od Vás získáme.

Informace o nás

Veškeré osobní údaje, které zpracováváme v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů, jsou řízeny společností Flightics se sídlem: Legionářská 632, Pardubice 53351 Česká republika, která působí jako správce údajů podle zákonů EU o ochraně údajů.

Shromažďování informací

Společnost Flightics o Vás může shromažďovat a může zpracovávat následující údaje, které zahrnují například:

Informace, které uvedete při vyplňování formulářů na našich internetových stránkách či v našich aplikacích, při přihlášení k odběru našich služeb, zveřejňování materiálu či během žádostí o další služby. Informace si od Vás můžeme vyžádat i v případě, kdy se účastníte soutěží či akcí, kde vystupujeme jako sponzoři, či když hlásíte problém na našich stránkách či v našich aplikacích. Dále jsou zde zahrnuté také informace poskytnuté v průběhu rezervace.

Záznam jakékoli korespondence s Vámi.

Podrobnosti o Vašich návštěvách našich stránek či aplikací včetně údajů o přenosech dat, jejich umístění, záznamů a jiných komunikačních údajů a zdrojích, které použijete. Informace o tom, zda jste otevřeli a klikli na určitém obsahu Vám zaslaných emailů. Informace o Vašem počítači, včetně vaší IP adresy, operačního systému, typu prohlížeče a ID zařízení. Dále agregované informace pro hlášení našim reklamním zákazníkům a informace získané ze souborů cookies. Společnost Flightics nepožaduje, abyste k vyhledávání na našich internetových stránkách či aplikacích zadávali jakékoli osobní informace. Tyto údaje jsou vyžadovány až v případě závazné rezervace zvolených služeb.

Použití informací

Vaše údaje jsou zpracovávány pro následující účely:

 • K poskytnutí nezbytných informací o Vaší rezervaci

 • K ověření schválení přístupu k určitým funkcím stránek

 • Ke splnění žádostí o produkty či služby

 • K úpravě obsahu a příslušných cestovních služeb, které vám budou nabídnuty

 • K optimalizaci a úpravě vašich návštěv záznamem místa, jazyka a měny či předchozího vyhledávání

 • K Vašemu kontaktu, v případě, že jste se přihlásili k odběru novinek

 • K vylepšení našich služeb

Sdílení a zpřístupnění informací

Společnost Flightics Vaše údaje sdílí v následujících situacích:

(i) k poskytnutí produktů či služeb, které jste si vyžádali, včetně například produktů a služeb třetích stran, jako jsou:

 • dodavatelé

 • subdodavatelé

 • obchodní partneři

 • doporučující internetové stránky

 • pobočky

 • kde si to vyžadují zákony

(ii) či když máme Váš souhlas.

Společnost Flightics také sdílí vaše údaje v následujících situacích:

Flightics může používat subdodavatele (společnosti pro zpracování dat), které nám pomáhají v poskytování našich produktů či služeb, a kteří mohou převádět Vaše osobní informace na takové dodavatele, kteří s námi uzavřeli smlouvu chránící Vaše důvěrné informace a umožňující jejich použití pouze k plnění smluvních povinností.

Vaše osobní informace můžete zpřístupnit pro jakékoli výše uvedené účely jakémukoli členovi naší skupiny, včetně našich poboček, naší mateřské společnosti či jejím pobočkám. Zahrnuje to také subjekty, které můžeme získat v budoucích akvizicích.

V případě soudních výzev, soudních nařízení či právních jednání, či k vyjasnění či vymáhání našich právních povinností či k ochraně před uplatňováním nároků.

Když se domníváme, že je sdílení informací nutné pro vyšetřování, prevence či podniknutí kroků týkajících se nezákonných činností, podezření na podvody, situací týkajících se možného nebezpečí jakýchkoli osob, porušení podmínek dodávky služeb společnosti Flightics, či když si to jakkoli jinak vyžadují zákony.

Uložení dat

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, budou uloženy na našich zabezpečených serverech. V současnosti máme servery v různých lokalitách.

Odkazy na stránky jiných společností

Společnost Flightics poskytuje odkazy na stránky jiných společností, např. pro vyhledávání. Také může poskytnout doporučení určitých produktů či služeb jiných společností. V případě, že se rozhodnete navštívit webové stránky či využít produkty či služby jiné společnosti, tyto Zásady ochrany osobních údajů neplatí pro informace, které zpřístupníte příslušné další společnosti. Doporučujeme Vám, abyste si prostudovali Zásady ochrany osobních údajů stránek dané společnosti, které navštěvujete. Neneseme žádnou zodpovědnost za obsah stránek, na které poskytujeme odkazy.

Důvěrné informace a zabezpečení

Přístup k osobním údajům omezujeme na zaměstnance, o kterých se domníváme, že mají legitimní potřebu mít přístup k těmto informacím pro účely poskytování produktů či služeb, či k vykonávání své práce.

Sdílení informací mezi uživateli

Jestliže se rozhodnete použít informace, ze kterých Vás lze osobně identifikovat, ve Vašich komentářích, otevřených textových polích či v jiných částech našich stránek či aplikací, které jsou veřejně přístupné, mohou je číst a používat jiní uživatelé. Doporučujeme Vám, abyste tímto způsobem nezveřejňovali vaši emailovou adresu či jiné informace, ze kterých Vás je možno identifikovat, jestliže si nejste jisti, že přijímáte možnost nevyžádaných kontaktů.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souladu s evropskými předpisy o ochraně údajů a místními předpisy o ochraně údajů máte následující práva.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám do 30 dnů doložíme, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Můžete také požádat o kompletní smazání Vašich osobních údajů.V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám newsletter a obchodní sdělení na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: support@flightics.com.

Změny těchto zásad o ochraně osobních údajů

Společnost Flightics si vyhrazuje právo na změnu těch Zásad ochrany osobních údajů a může tyto zásady aktualizovat.

Závěrečná ustanovení

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou nedílnou součástí Obchodních podmínek společnosti Flightics, zveřejněných na našich internetových stránkách.

Flightics - logo

Vyhledávač letenek

Vyhledejte si levné letenky a eurotripy!

© Copyright 2024 Flightics.com. All rights reserved.